Kjøpsbetingelser Uteluksus AS

Standard salgsbetingelser for nettbutikken på Uteluksus.no ved salg av produkter.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.uteluksus.no Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i nettbutikken på
uteluksus.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.

 1. Parter

Selger er: Uteluksus AS Forretningsadresse: Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad,
registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no ) med org.nr. 925 158 046, telefon: 90854052, e-post: post@uteluksus.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”.
Kjøper er: den personen eller det firmaet som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”dere”, ”deres” eller kjøper.

 1. Bestilling- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Om dere nekter å ta imot bestillinger med terrassevarmere, terrassetak, carport, drivhus til avtalt leveringstid vil Uteluksus AS fakturere kjøperen et gebyr lydende 30% av bestillingens verdi.

 1. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil eller tekniske feil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

 1. Priser

Uteluksus AS har faste priser på de varer som tilbys. Alle priser er oppgitt inklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling. Frakt tilkommer etter gjeldene satser

 1. Betaling

Vi tilbyr deg fakturabetaling, delbetaling, kortbetaling og direkte betaling i samarbeid med Klarna og Vipps. Betalingsløsningen heter Klarna Checkout. Ved å legge inn informasjon i kassen, samtykker du til Klarnas vilkår. Klarna Checkout presenterer informasjon til deg så snart du har blitt identifisert. Informasjonen du må legge inn for å identifisere kan variere mellom forskjellige kjøpstilfeller og kunder. Ingen kredittinformasjon blir noen gang tatt direkte med i Klarna Checkout, men om nødvendig avhengig av betalingsalternativet du har valgt. Kredittopplysninger tatt av Klarna påvirker ikke kredittvurderingen din og kan ikke sees av andre som ber om kredittopplysninger om deg, for eksempel banker. Når du er indentifisert av Klarna Checkout, vil du se hvilke alternativer som er tilgjengelige for deg. Du kan velge fritt blant de andre alternativene som tilbys. Alternativene du blir tilbudt kan endres fra tid til annen. Du kan velge om du vil beskytte ditt bruk av Klarna Checkout med en PIN-kode.

 1. Levering

Varene sendes kun til adresser som er oppgitt i folkeregisteret som fast bopel. Levering til hytte- adresser kan avtales, men forutsetter fremkommelighet med lastebil. Dersom leveringsadressen er på en øy, begrenses levering til bakkeplan på kai. Videre frakt må kunden selv ordne.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har
kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, eller heve avtalen.

 • Normal leveringstid for terrasse og drivhustilbehør er 2 – 10 dager
 • Normal leveringstid for lakkerte drivhus, carport, terrassetak, pergola er 10 – 12 uker
 • Normal leveringstid for ulakkerte drivhus er 6 – 8 uker

NB! Vi forbeholder oss retten til å kansellere din ordre dersom leveringsadressen er utenfor transportfirmaets leveringsområde.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 1. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Du kan angre hele eller deler av din bestilling. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir selger beskjed om at du vil benytte angreretten, primært ved å benytte mottatt angrerettskjema, eller skriftlig per brev, e-post, SMS med referanse til ordrenummer.

Varen må være i den originale emballasjen og være godt pakket og beskyttet under en evt. retur. Vi anbefaler deg å ta bilder av varene før retur. Returvarer vil bli kontrollert ved ankomst. Ved skader eller mangler på en retursending, forbeholder vi oss retten til en verdireduksjon. Du vil i så tilfelle alltid bli kontaktet. Når vi har mottatt returen vil vi kreditere din faktura eller tilbakebetale pengene. Merk at eventuelle frakt/leveringskostnader ikke vil bli refundert til kunden.

Dersom du benytter deg av åpent angreretten er du selv ansvarlig for returtransporten, returkostnadene og risikoen knyttet til denne.
MERK; drivhuspakker må returneres i sin helhet, med alle deler som opprinnelig var i pakken.

Varer som spesiallages og kuttes etter dine mål eller lakkeres i ønsket farge er unntak fra angreretten.

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 1. Forsinkelse og manglende levering

Forsinket levering i.h.t. Forbrukerkjøpsloven
Dersom Uteluksus ikke kan levere varen til antatt leveringstid, har forbrukeren rett til å gi Uteluksus en frist for levering. Dersom Uteluksus heller ikke da kan levere varene har kjøper rett til:

 • å heve kjøpet uten kostnad (det legges til grunn at forsinkelsen likevel må være vesentlig)
 • å holde kjøpesummen tilbake
 • å kreve oppfyllelse straks varen er på lager
 • å kreve erstatningsvare fra selger
 • å kjøperen kan kreve erstatning for tap man lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side hvis det er hjemmel i Forbrukerkjøpsloven for dette. Unntak: Dette gjelder ikke utgifter til allerede bestilte snekkere og montører etc.
 1. Vareretur

Du har som kunde 5 års reklamasjonsrett på en vare. Reklamasjonen må meldes snarest og senest innen 2 måneder etter at skaden ble oppdaget. For øvrig henviser vi til Forbrukerkjøpsloven og de rettigheter og plikter kunder og Uteluksus AS har i henhold til denne.

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Uteluksus AS senest 2 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhånds-godkjennes av Uteluksus. (e-post: post@uteluksus.no eller på tlf. 90 85 40 52) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Uteluksus AS (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil retur ikke aksepteres. Alle varer som returneres etter avtale skal være pakket i original emballasje og alle deler skal medfølges, så som manualer, fjernkontroller, braketter etc. Dersom varen ikke sendes i original emballasje eller ikke alle deler medfølger, vil returen ikke aksepteres og kunden vil bli belastet 50% av leveranses verdi. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig og at det vedlegges dokumentasjon, så som bilder. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til å levere erstatningsvarer. Uteluksus dekker aldri utgifter til montør/håndverker!​

 1. Uavhentede bestillinger 

Dersom en bestilling ikke hentes ut eller nektes mottatt, for deretter å bli returnert til Uteluksus AS uten at dette er godkjent og akseptert, vil kjøperen bli fakturert et gebyr lydende 30% av bestillingens verdi.

 1. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

 1. Tvister

Alle uenigheter og konflikter løses på frivillig ordning. Ved unnlatelse av å komme til enighetgjennom forhandlinger, løses uenighet i henhold til lovene i Norge. Tvister som oppstår i forbindelse med kjøpet, skal avgjøres etter norsk rett av den alminnelige domstolen ved Uteluksus AS verneting.

 1. Personvern

Forhandleren forstår og respekterer nettbesøkernes personvern. Forhandleren vil ikke dele personlig identifiserbar informasjon om kunder med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å prosessere transaksjon. Butikken vil heller ikke selge denne type informasjon til tredjeparter, med mindre kunden frivillig og bevisst aksepterer dette